Guides

Przewodnik po badaniach klinicznych chłoniaka

This actionable lymphoma guide lays out the considerations when managing your diagnosis to help you with the process and to make sure no step is missed along the way.

Zadzwoń do nas +48 221 857 144
Krok 1

Zrozumienie chłoniaka

Chłoniak jest rodzajem raka krwi, który atakuje tkankę limfatyczną i wpływa na limfocyty, znane również jako białe krwinki. Istnieją dwa rodzaje chłoniaka, chłoniak nieziarniczy i chłoniak Hodgkina. Chłoniak nieziarniczy stanowi 85% wszystkich przypadków chłoniaka w Stanach Zjednoczonych.

Prawie 100 000 nowych przypadków chłoniaka zostało oszacowanych w 2020 r. przez National Cancer Institute, a 5-letni względny wskaźnik przeżycia wynosi 72,6%. Stanowi 4,6% wszystkich nowych przypadków raka w Stanach Zjednoczonych, jako 7. najczęstszy typ raka.

Krok 2

Jak badania kliniczne mogą pomóc

Istnieje około 800 badań klinicznych dotyczących chłoniaka, które obecnie rekrutują pacjentów w Stanach Zjednoczonych.

Obecne badania kliniczne prowadzą do nowych badań:

  • Terapie celowane dla nowych biomarkerów
  • Kombinacje chemioterapii z innymi lekami
  • Leki immunoterapeutyczne, takie jak terapia komórkami T CAR
  • Szczepienie idiotypowe

Udział w badaniu klinicznym nie tylko rozwija bardzo potrzebne badania, ale daje pacjentom dostęp do tych nowych innowacyjnych terapii na wiele lat przed populacją ogólną.

Krok 3

Jak możemy pomóc

W Massive Bio naszą misją jest umożliwienie pacjentom chorym na raka równego dostępu do najnowocześniejszych terapii i badań klinicznych, niezależnie od ich lokalizacji i / lub stabilności finansowej.

Our Artificial Intelligence (AI) powered Clinical Trial Matching System connects patients and their treating oncologists to clinical trials according to their unique cancer case.

Nasz system dopasowywania badań klinicznych zasilany sztuczną inteligencją (AI) łączy pacjentów i ich onkologów z badaniami klinicznymi zgodnie z ich unikalnym przypadkiem raka.

Hear from our
Co-founder & CEO

Selin Kurnaz on how she struggled to find the right treatment for her uncle and started Massive Bio to help others.

There is a major gap between what pharmaceutical companies are working on right now vs. what cancer patients are getting. Massive Bio is revolutionizing this process.

Selin Kurnaz

Download for Free
Join our community
and receive our newsletter